Vill du vara med? Tävlingen startar i dag! 

Just nu, när sommaren är annalkande, känns julen och vintern väldigt långt borta. Men sommaren är också den tid då många känner sig ha tid att skriva. 

Temat för novelltävlingen är jul och/ eller vinter.

Kanske tar du inspirationen från någon av de gamla julklassikerna och sätter den i en annan tid?

Kanske hittar du på något helt nytt?

Det finns många sätt att gå tillväga på, och det är ganska fria tyglar.

Under senhösten eller början på vintern 2017 planerar Emelie Kempe att ge ut en antologi med 24 noveller i en julkalender. En novell varje dag, fram till julafton.

Regler

  • Varje deltagare får skicka in fler än ett bidrag.
  • Ett bidrag är en novell om högst 6000 ord, på svenska.
  • Novellen får ej vara publicerad sedan tidigare.
  • Novellen skickas senast den 31:e juli 2017 till emelie.kempe@gmail.com , ange ”Novelltävling Jul” i ämnesraden. Se även till att namnge filen med ditt namn och novellens titel.
  • Historien ska på något sätt vara kopplad till jul och/ eller vinter.
  • Novellen ska kunna kategoriseras till någon av fantastikgenrerna (om ni inte lyckas med detta, skicka in den ändå, så kanske vi kan lösa det tillsammans).
  • Målgruppen för antologin 13 +

Upphovsrätt

Genom att delta i novelltävlingen och skicka in ert bidrag till Emelie Kempe, ger ni henne rätten att använda din novell i antologin, oavsett vilket format som används vid publiceringen; trycktbok, e-bok eller ljudbok. Ni ger henne även rätten att redigera verket tillsammans med er, stora förändringar måste ni som författare godkänna, medan korrektur görs utan särskilt godkännande.

Under det första året (från publiceringstillfället) har Emelie Kempe publiceringsrätten av verket, efter ett år kan du publicera den i andra sammanhang.

Medverkande i antologin får ingen ekonomisk ersättning, men varje författare kommer att erhålla ett författarexemplar och om det görs en tryckt upplaga kommer varje författare få möjlighet att köpa loss exemplar till ett lägre pris för egen försäljning.

Lycka till!